Cyclone X - De Kogge Autoservice

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Cyclone X

Accessoires
Cyclone-X De 5 voordelen

Door een betere lucht- brandstofverhouding en een evenwichtiger ontbrandingsfront in de cilinders pakt uw motor, vanuit de lage toeren, beter op. De Cyclone-X maakt "Het Nieuwe Rijden" beter en aangenamer.

1. Geoptimaliseerd verbrandingsproces - meer lucht en betere mengverhouding lucht- brandstof

Bij alle zuigermotoren zorgt de op- en neergaande beweging van de zuigers voor de aanzuiging van verbrandingslucht in de motor. Bij lage toeren is het aangezogen volume beduidend lager en treed er vanuit bochten en obstakels ook minder werveling op die kan helpen bij de menging van brandstof en lucht.
Doordat de Cyclone-X de lucht spoelend maakt worden obstakels in het inlaatsysteem gemakkelijk genomen, de inwendige weerstand wordt door de Cyclone-X als het ware vermindert. Er wordt hierdoor bij lagere toeren toch voldoende lucht aangevoerd en door de werveling ontstaat er een betere mengverhouding tussen lucht en brandstof. Het resultaat: een beter geoptimaliseerd verbrandingsproces.
Direct koppel - minder schakelen
Hiermee is er eerder koppel beschikbaar, u zult direct merken dat de motor beter oppakt bij lage toeren. Ook zult u merken dat de motor niet meer zo snel zal gaan inhouden bij lage toeren. Waar u eerst moest terug schakelen naar een lagere versnelling bij het verminderen van snelheid en dus het afnemen van het toerental van uw motor, zult u nu ervaren dat de motor normaal oppakt.
"Het Nieuwe Rijden" wordt beter en aangenamer
Een belangrijk onderdeel van "Het Nieuwe Rijden" is om een verbrandingsmotor minder toeren te laten draaien en hiermee het brandstofverbruik te verminderen en het milieu te sparen. Waar voorheen een motor bij lage toeren nog al eens tegenvallende prestaties leverde, schokkerig en inhoudend gedrag vertoonde zal met de plaatsing van een Cyclone-X hier een einde aankomen. Het resultaat; u gaat eerder bij lagere toeren rijden en maakt "Het Nieuwe Rijden" aangenamer.
2. Lagere uitstoot

De verbranding is vollediger waardoor een blijvend schone motor ontstaat. Door het uitblijven van deze vervuilingen blijven ongewenste emissietoenames achterwege. Ook de NOx reducerende EGR en het roetfilter bij diesel motoren blijft schoon en beter werken door een Cyclone-X.
Volledige verbranding in motor - minder emissie
Met een betere en krachtigere luchtaanvoer en de vortex, die in veel gevallen zich voortzet tot in de cilinders, wordt er een volledigere verbranding gerealiseerd. Onvolledige verbrandingen zorgen niet alleen voor brandstofverspilling, maar leiden ook direct tot een vergroting van de schadelijke uitstoot.
Voorkomt motorvervuiling

Schadelijke uitstoot bij verbrandingsmotoren zal in de tijd ook toenemen door een geleidelijk toenemende motorvervuiling. Er ontstaat vaak een koolstofafzetting op kleppen en cilinders. In sommige gevallen is de opbouw van aanslag zeer ernstig en kunnen kleppen en koppelstukken volledig dichtgroeien. Bij dieselmotoren zal dit vaak eerder optreden dan bij benzinemotoren. Zo kunnen dieselmotoren te maken krijgen met het dichtgroeien van de EGR-klep.
Samenvattend: Vervuiling zorgt voor meer vervuiling met als resultaat een toename in de schadelijke emissie.

De Cyclone-X zorgt voor een krachtige werveling van de lucht. Hierdoor krijgen vervuilingen geen kans tot opbouwen en wordt deze bijdrage aan schadelijke emissies geëlimineerd.
Het Verhoogt het rendement van katalysator en roetfilter
Als een Cyclone-X voor een katalysator of roetfilter wordt geplaatst zal hiervan het rendement toenemen en de uitstoot verminderen. De instromende lucht wordt met de werveling evenwichtiger verdeeld over het actieve oppervlak in het filter of de katalysator waardoor het rendement direct wordt vergroot.
Reductie van CO2 Footprint

Door de verbranding van fossiele brandstoffen, waaronder diesel, benzine en LPG, ontstaat CO2. De CO2 footprint van onze maatschappij kan gereduceerd worden door minder brandstof te verbruiken. Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden met de grootschalige plaatsing van de Cyclone-X in wegvoertuigen.
Een rekenvoorbeeld leert dat als alle Nederlandse diesel wegvoertuigen voorzien zouden worden van een Cyclone-X, waarbij wij met de zeker realiseerbare besparing van 5 % rekenen, er in Nederland alleen al 1,5 miljard kilogram bespaard kan worden op de totale CO2 footprint. Dit terwijl het ambitieuze plan van Het Nieuwe Rijden een reductie van 1 miljard kilogram CO2 is.
Brandstofbesparing.

Door een verbeterde ademhaling en luchthuishouding van de motor hoeft u het gaspedaal minder ver in te trappen voor gelijke prestaties. Het resultaat: een directe besparing op de brandstofkosten.
Door de inbouw van een Cyclone-X creëert u de mogelijkheid tot brandstofbesparing op 3 fronten.
3. Brandstofbesparing - aanpassen rijstijl
De Cyclone X maakt een andere rijstijl mogelijk. Doordat uw motor bij een lager toerental reeds koppel heeft kunt u eerder opschakelen waardoor er minder brandstof wordt verbruikt.
Volledigere verbranding - meer uit iedere liter.

De werveling van de lucht zorgt voor een betere lucht- brandstofverhouding en voor een krachtigere toevoer van de verbrandingslucht. De lucht passeert gemakkelijker obstakels en komt zo sneller en in grotere hoeveelheden waar we de lucht willen hebben namelijk in de verbrandingsruimte. Er wordt hiermee meer brandstof verbrand en er zijn minder residuen.

De werveling zet zich in veel gevallen voort tot in de cilinder en zal zelfs bij de compressieslag nog zijn werking behouden. Hiermee wordt de krachtverdeling op de zuigerkop evenwichtiger en haalt u nog meer energie uit iedere liter brandstof. Dit resulteert uiteindelijk weer in brandstofbesparing.

Handhaven fabriekswaarden t.a.v. brandstofverbruik.
Het brandstofverbruik van motoren zal in de tijd toenemen door een geleidelijke motorvervuiling. Motorvervuiling zorgt voor een slechtere toevoer van verbrandingslucht, bijvoorbeeld door vernauwing van een doorlaat met koolstofafzetting. Daarnaast zorgt het voor veranderende temperatuurspatronen en luchtstroming waardoor de, in het ontwerp geoptimaliseerde, verbranding minder volledig verlopen en het brandstofverbruik toeneemt. Met de wervelende lucht van de Cyclone-X blijft de motor schoon. Hiermee blijven de fabriekswaarden t.a.v. brandstofverbruik gehandhaafd.
4. Motor blijft schoner

Door de Cylcone-X gaat de lucht wervelen en spoelen interne vervuilingen direct weg. De storingsveroorzakende vuilopbouw bij cilinder- en
gaskleppen blijft weg en u ziet het effect direct aan schoner blijvende filters en motorolie.
Cyclone-X houdt luchttoevoer schoon.

Met de Cyclone-X in de luchttoevoer van de motor wordt de veel voorkomende laminaire stromingen voorkomen. Met de Cyclone-X zijn er geen gebieden meer met minimale luchtstroming of gebieden waar de lucht helemaal stilvalt. Het zijn met name deze gebieden waar het vuil zich gaat opbouwen.
Cyclone-X houdt de zuigers, cilinders en kleppen schoon.

Door een krachtigere luchttoevoer is er een volledige verbranding wat voor minimale reststoffen zorgt. Dus ook de zuigers, cilinders en kleppen zullen schoner blijven. Met de Cyclone-X zullen er geen koolstofafzettingen meer ontstaan en waar aanwezig worden ze al rijdend opgelost. Het veel hogere verbrandingspercentage heeft nog een voordeel; er is minder doorlekking van brandstof naar de motorolie waardoor deze langer meegaat.

Cyclone-X houdt de EGR klep schoon
Door milieuwetgeving zijn moderne motoren uitgerust met een recirculatie systeem, waarbij een deel van de uitlaatgassen (EGR) nogmaals door het verbrandingsproces van een motor wordt geleidt. Hiermee daalt de verbrandingstemperatuur en daardoor de NOx uitstoot. Echter uitlaatgassen (met deeltjes) weer door een motor leiden, dit samen met carterdampen, is zonder maatregelen vragen om problemen.

Wanneer de Cyclone-X direct voor de EGR-klep wordt geplaatst zorgt het naast een betere inmenging voor de noodzakelijke luchtstroming welke de opbouw van vervuilde deeltjes voorkomt. De EGR-klep blijft hiermee schoon.
Een schone motor levert besparingen
Een blijvend schone motor zorgt voor besparingen op de brandstofkosten en de onderhoudskosten van uw motor.
Schoon = brandstofbesparing + minder storingen en onderhoud
5. Langere levensduur

De Cyclone-X voorkomt de opbouw van vervuiling welke in veel gevallen tot ernstige slijtage kan leiden. Met Cyclone-X kunt u eenvoudig bij lagere toeren rijden. Lagere toeren levert minder motorslijtage.
Parameters die de levensduur van de motor beïnvloeden
Slijtage is vaak de oorzaak van een kortere levensduur van de motor. U weet dat u eerst de motor op bedrijfstemperatuur moet laten komen voordat u prestaties gaat vragen. Tevens weet u dat regelmatig onderhoud, schone filters en schone olie bijdragen aan een lange levensduur van de motor. Maar hoe beheerst u de overige parameters?

Voorkom slijtage door vervuiling
Een schone motor vertoont minder slijtage. De Cyclone-X is een geweldig hulpmiddel bij het schoonhouden van uw motor. De wervelende luchtstroom neemt alle deeltjes mee en voorkomt de opbouw van vervuiling/ koolstofafzetting op slijtage onderhevige componenten zoals kleppen, zuigers en afdichtingen.

Minder slijtage door een evenwichtigere verbranding
Een evenwichtigere verbranding in de cilinder zorgt voor minder slijtage aan zuigers en zuigerveren. De werveling van de Cyclone-X zet zich in veel gevallen voort tot in de cilinder en zal zelfs bij de compressieslag nog zijn werking behouden. Hiermee worden de krachten op de zuiger, tijdens de ontbranding, evenwichtiger verdeeld en wordt een scheve, slijtage verhogende, belasting voorkomen.

Vergroot levensduur roetfilter en katalysator.
Ook een roetfilter en katalysator worden door de wervelende luchtstroom van de Cyclone-X efficiënter gebruikt. Filters en katalysatoren worden evenwichtiger belast en blijven daardoor beter en langer werken. De levensduur wordt met de Cyclone-X aanzienlijk vergroot.

Verleng de levensduur van bougies en verstuivers.
Door toepassing van de Cyclone-X wordt de levensduur van de bougies, verstuivers en injectoren in de motoren verlengd. Met een volledigere verbranding zal er minder vervuiling op de bougies en injectoren neerslaan, resulterend in betere prestaties en een langere levensduur van de bougies.

Motorolie gaat langer mee.
Met de Cyclone-X wordt het verbrandingspercentage van de brandstof verhoogd waardoor er minder doorlekking van brandstof naar de motorolie plaatsvindt. Deze zal mede hierdoor langer meegaan.
Verlengt onderhoudsinterval van industriële motoren en motoren voor beroepstoepassingen
Waar motoren in personenauto's vaak een regulier onderhoudsschema hebben zullen motoren in andere toepassingen vaak met een interval op basis van ervaring worden onderhouden.

Bij zwaardere diesel motoren, vrachtwagens en schepen, leidt de plaatsing van een Cyclone-X tot enorme verlenging van onderhoudsintervallen en tot grote besparingen op het olieverbruik, filters en zelfs afname van het AdBlue verbruik. Doordat de EGR, de zuigerveren en olieschraapveren schoon blijven kunnen ze hun werk goed blijven doen. Dit resulteert uiteindelijk in minder onderhoud en een langere levensduur van de motor.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu